Warning: Illegal string offset 'height' in /home/koma/public_html/wp-content/themes/DynamiX/lib/inc/classes/blog-class.php on line 233

Warning: Illegal string offset 'crop' in /home/koma/public_html/wp-content/themes/DynamiX/lib/inc/classes/blog-class.php on line 238

Warning: Illegal string offset 'width' in /home/koma/public_html/wp-content/themes/DynamiX/lib/inc/classes/blog-class.php on line 243
Zakup frezarki uniwersalnej

Zakup frezarki uniwersalnej

x

Komunikat
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zadania:

Zakup frezarki uniwersalnej

Kod CPV: 42623000 – 9
Nazwa kodu CPV: FREZARKI

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 1.5.1. Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

Tytuł projektu: ”Wdrożenie innowacji produktowej w PPUH „KOMA” Sp. z o.o.”, Nr wniosku: RPLB.01.05.01-08-0016/16

Nazwa zadania: Zakup frezarki uniwersalnej

 

Informacje o zamawiającym

 Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KOMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: UL. KUKUŁCZA 1 WILKANOWO, 66-008 ŚWIDNICA

Numer telefonu: tel. +48 68 327 33 07

Adres e-mail: koma@koma.zgora.pl

Strona internetowa: www.koma.zgora.pl

 

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Imię i nazwisko: Zygmunt Stefek

tel. +48 68 327 33 07

 

Treść niniejszego zapytania ofertowego została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.koma.zgora.pl oraz przesłana do potencjalnych wykonawców w liczbie co najmniej trzech, zgodnie z decyzją Zamawiającego.

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na „Zakupie frezarki uniwersalnej” spełniającej następujące kryteria:

 1. Techniczne:

– wymiary stołu minimum  1300 x 300 mm.

-zakres obrotu wrzeciona bezstopniowy do 2000 obr/min

– skrętna głowica

– zakres prędkości posuwu w osiach X,Y,Z w granicach 400, 400, 200 mm/ min.

 1. Użytkowe

– łatwość utrzymania i obsługi

– duża sztywność i uniwersalność

– niezawodność

 1. Wyposażenie:

– odczyty cyfrowe w trzech osiach

– układ chłodzenia

– oświetlenie robocze

– okular

– uchwyt frezarski z kompletem tulejek zaciskowych

– głowica do dłutowania

– głowica do pionowego i skośnego frezowania

– podzielnica

 1. Warunki płatności przedpłata 20% ; 60% po dostawie; 20% po uruchomieniu
 2. Serwis gwarancyjny min. 18 miesięcy
 3. Pogwarancyjny ( czas reakcji na usunięcie awarii) – 24 godzin
 4. Instrukcja obsługi w języku polskim
 5. Termin dostawy – do 12 tygodni od daty podpisania umowy.
 6. Deklaracja zgodności CE.

 

Termin wykonania zamówienia

Nieprzekraczalny termin realizacji dostawy: do 15.07.2017 r.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków  znajdują się w dokumencie Zapytanie ofertowe

 

Miejsce oraz termin składania ofert

 Oferty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście do dnia  12 kwietnia 2017 r. do godz. 10.00 na adres:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KOMA”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. Kukułcza 1 Wilkanowo, 66-008 Świdnica

 

Dokumenty stanowiące integralną całość zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załączniki:
  Numer 1. Formularz Ofertowy,
  Numer 2. Oświadczenie dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych,
  Numer 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków,

Numer 4 Oświadczenie o poufności

 

Załączniki:

Formularz ofertowy zał. nr 1

Oświadczenie dotyczące powiązań osobowych lub kap. zał. nr 2

Oświadczenie o poufności zał. nr 4

Oświadczenie o spełnianiu warunków zał. nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE frezarka