Firma PPUH KOMA uzyskała certyfikat Brązowego Lidera Aktywności Gospodarczej i w ten sposób dołączyła do elitarnego grona firm mających zauważalny wpływ na kapitałowy i inwestycyjny rozwój oraz aktywność gospodarczą Polski.

Certyfikat został przyznany w Ogólnopolskim Rankingu “Lider Aktywności Gospodarczej” w miesiącu GRUDNIU 2023.

Certyfikat przyznawany jest firmom, których działalność ma największy wpływ finansowy i inwestycyjny na rozwój oraz aktywność gospodarczą kraju.

Ogólnopolska Wyszukiwarka Gospodarcza od grudnia 2021 r. co miesiąc przyznaje wyróżnienia najlepszym polskim przedsiębiorcom. Firmy poddawane są ocenie w dwóch etapach: regionalnym (tworzonym z kilkudziesięciu tysięcy mniejszych rankingów), z którego wyłanianych jest 10 firm o największej aktywności i wpływie na rynek gospodarczy danego regionu, a następnie w ogólnopolskim, w którym oceniany jest ich wpływ kapitałowy i inwestycyjny na rozwój oraz aktywność gospodarczą kraju.

link