Serwis

Od 25 lat dokładamy wszelkich starań, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Rozwiązywanie wszelkich problemów, związanych z eksploatacją, konserwacją oraz naprawami obsługiwanych urządzeń jest naszym podstawowym celem. Dbając o wysoką jakość świadczonych przez nas usług, do Państwa dyspozycji oddajemy zespół doświadczonych inżynierów, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje.

Zakres prac serwisu obejmuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny produkowanych przez nas urządzeń, ich regulację oraz regularne, coroczne przeglądy.

Celem obsługi serwisowej jest utrzymanie urządzeń w stanie pełnej sprawności technicznej.

Przeglądy techniczne urządzeń do głuszenia

Dokonywanie corocznych przeglądów gwarantuje utrzymanie właściwych parametrów głuszenia, niezbędnych do prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzenia.Tylko sprawne urządzenie z aktualną legalizacją odpowiada dyrektywie niskonapięciowej (LVD) 2006/95/WE. Nasza firma wykonuje taką usługę i wydaje niezbędne zaświadczenia.

Coroczne przeglądy urządzeń oraz ramion głuszących mają na celu ustalenie ich stanu technicznego oraz stopnia zużycia poszczególnych części lub podzespołów , jak również usunięcie ewentualnych usterek i uszkodzeń.

Wypełniony formularz zgłoszenia urządzenia do przeglądu należy przesłać drogą elektroniczną lub dołączyć wydrukowany do wysłanego urządzenia.

Przesyłane urządzenie powinno być czyste oraz odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie transportu.

W przypadku dokonania napraw, przeglądów przez inne firmy mające uprawnienia elektryczne, producent nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny urządzenia i jego bezpieczne funkcjonowanie.

Usługa Cena usługi
Przegląd urządzenia STZ 6 650 zł netto
Przegląd techniczny/konserwacje. ramion 200zł netto (+ koszt wymienionych części)

Formularz zgłoszeniowy

wybierz

zwrot towaru

  ID zgłoszenia (potrzebny do późniejszego kontaktu)

  Nazwa firmy/ IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA *

  Adres email *

  NIP *

  Osoba kontaktowa *

  Numer osoby kontaktowej *

  numer rachunku bankowego

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY i zwrot towaru
  Konsument dokonujący zakupu przez Internet lub zawierający
  umowę poza miejscem prowadzenia działalności stacjonarnej (w przypadku kwoty powyżej 50 zł) ma prawo do
  odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.

  Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od
  umowy zawartej dnia *

  DATA ZAKUPU

  NR DOWODU ZAKUPU (paragon/ faktura/ nr zamówienia) *

  ZWRACANY TOWAR *

  Numer seryjny / BRAK, jeśli przedmiot nie posiada *

  Zwracana ilość [szt] *

  przyczyna zwrotu towaru

  Uwagi klienta

  ZGODY
  Drogi Kliencie, podając nam adres prywatny, przekazujesz nam swoje dane osobowe. W związku ze stosowaniem przez nas polityki ochrony danych osobowych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  Wymagane

  Opcjonalne

  Uwaga


  Prosimy o umieszczenie numeru zgłoszenia na przesyłce. Paczkę z opisem "ZWROT" prosimy wysłać
  pod adres: PPUH KOMA Sp. z o.o., Wilkanowo, ul. Kukułcza 1, 66-008 Świdnica

  Reklamacja

   DANE REKLAMOWANEGO TOWARU
   WAŻNE: Gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony od
   daty zakupu.

   WAŻNE: URZĄDZENIE POWINNO BYĆ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONE PRZED EWENTUALNYMI USZKODZENIAMI W TRAKCIE
   TRANSPORTU.

   W TRANSPORCIE PREFEROWANE JEST UŻYWANIE ORYGINALNYCH OPAKOWAŃ PRODUCENTA, DOSTOSOWANYCH DO SPECYFIKI
   OKREŚLONEGO ARTYKUŁU.

   KARTON POWINIEN POSIADAĆ STYROPIANOWE WYPEŁNIENIE, DOSTOSOWANE DO KSZTAŁTU TRANSPORTOWANEGO ARTYKUŁU
   UNIEMOŻLIWIAJĄCE PRZEMIESZCZANIE SIĘ TOWARU WEWNĄTRZ OPAKOWANIA.

   WSZELKIE PUSTE PRZESTRZENIE POWINNY BYĆ WYPEŁNIONE DODATKOWYM WYPEŁNIACZEM UNIEMOŻLIWIAJĄCYM PRZEMIESZCZANIE
   SIĘ TOWARU WEWNĄTRZ OPAKOWANIA.

   UWAGA! URZĄDZENIE POWINNO BYĆ CZYSTE I SUCHE !

   ID zgłoszenia (potrzebny do późniejszego kontaktu)

   Nazwa firmy/ IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA *

   NIP *

   Adres email *

   Osoba kontaktowa *

   numer telefonu osoba kontaktowa *

   Data zakupu

   NR DOWODU ZAKUPU (paragon/ faktura/ nr zamówienia) *

   Czy wykonać okresowy przegląd techniczny? *

   numer seryjny *

   Adres do wysyłki *

   POWÓD zgłoszenia*

   Krótki opis niezgodności*

   Uwagi Klienta

   ZGODY
   Drogi Kliencie, podając nam adres prywatny, przekazujesz nam swoje dane osobowe. W związku ze stosowaniem przez nas polityki ochrony danych osobowych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
   Wymagane

   Opcjonalne

   Uwaga


   Prosimy o umieszczenie numeru zgłoszenia na przesyłce. Paczkę z opisem "REKLAMACJA" prosimy wysłać pod adres: PPUH KOMA Sp. z o.o., Wilkanowo, ul. Kukułcza 1, 66-008 Świdnica

    DANE REKLAMOWANEGO TOWARU
    WAŻNE: Gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony od
    daty zakupu.

    WAŻNE: URZĄDZENIE POWINNO BYĆ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONE PRZED EWENTUALNYMI USZKODZENIAMI W TRAKCIE
    TRANSPORTU.

    W TRANSPORCIE PREFEROWANE JEST UŻYWANIE ORYGINALNYCH OPAKOWAŃ PRODUCENTA, DOSTOSOWANYCH DO SPECYFIKI
    OKREŚLONEGO ARTYKUŁU.

    KARTON POWINIEN POSIADAĆ STYROPIANOWE WYPEŁNIENIE, DOSTOSOWANE DO KSZTAŁTU TRANSPORTOWANEGO ARTYKUŁU
    UNIEMOŻLIWIAJĄCE PRZEMIESZCZANIE SIĘ TOWARU WEWNĄTRZ OPAKOWANIA.

    WSZELKIE PUSTE PRZESTRZENIE POWINNY BYĆ WYPEŁNIONE DODATKOWYM WYPEŁNIACZEM UNIEMOŻLIWIAJĄCYM PRZEMIESZCZANIE
    SIĘ TOWARU WEWNĄTRZ OPAKOWANIA.

    UWAGA! URZĄDZENIE POWINNO BYĆ CZYSTE I SUCHE !

    ID zgłoszenia (potrzebny do późniejszego kontaktu)

    Nazwa firmy/ IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA *

    NIP *

    Adres email *

    Osoba kontaktowa *

    numer telefonu osoba kontaktowa *

    Data zakupu

    NR DOWODU ZAKUPU (paragon/ faktura/ nr zamówienia) *

    Czy wykonać okresowy przegląd techniczny? *

    numer seryjny *

    Adres do wysyłki *

    POWÓD zgłoszenia*

    Krótki opis niezgodności*

    Uwagi Klienta

    ZGODY
    Drogi Kliencie, podając nam adres prywatny, przekazujesz nam swoje dane osobowe. W związku ze stosowaniem przez nas polityki ochrony danych osobowych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
    Wymagane

    Opcjonalne

    Uwaga


    Prosimy o umieszczenie numeru zgłoszenia na przesyłce. Paczkę z opisem "REKLAMACJA" prosimy wysłać pod adres: PPUH KOMA Sp. z o.o., Wilkanowo, ul. Kukułcza 1, 66-008 Świdnica

     DANE REKLAMOWANEGO TOWARU
     WAŻNE: Gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony od
     daty zakupu.

     WAŻNE: URZĄDZENIE POWINNO BYĆ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONE PRZED EWENTUALNYMI USZKODZENIAMI W TRAKCIE
     TRANSPORTU.

     W TRANSPORCIE PREFEROWANE JEST UŻYWANIE ORYGINALNYCH OPAKOWAŃ PRODUCENTA, DOSTOSOWANYCH DO SPECYFIKI
     OKREŚLONEGO ARTYKUŁU.

     KARTON POWINIEN POSIADAĆ STYROPIANOWE WYPEŁNIENIE, DOSTOSOWANE DO KSZTAŁTU TRANSPORTOWANEGO ARTYKUŁU
     UNIEMOŻLIWIAJĄCE PRZEMIESZCZANIE SIĘ TOWARU WEWNĄTRZ OPAKOWANIA.

     WSZELKIE PUSTE PRZESTRZENIE POWINNY BYĆ WYPEŁNIONE DODATKOWYM WYPEŁNIACZEM UNIEMOŻLIWIAJĄCYM PRZEMIESZCZANIE
     SIĘ TOWARU WEWNĄTRZ OPAKOWANIA.

     UWAGA! URZĄDZENIE POWINNO BYĆ CZYSTE I SUCHE !

     ID zgłoszenia (potrzebny do późniejszego kontaktu)

     Nazwa firmy/ IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA *

     NIP *

     Adres email *

     Osoba kontaktowa *

     numer telefonu osoba kontaktowa *

     Data zakupu

     NR DOWODU ZAKUPU (paragon/ faktura/ nr zamówienia) *

     Przedmiot*

     Krótki opis niezgodności*

     Uwagi Klienta

     ZGODY
     Drogi Kliencie, podając nam adres prywatny, przekazujesz nam swoje dane osobowe. W związku ze stosowaniem przez nas polityki ochrony danych osobowych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
     Wymagane

     Opcjonalne

     Uwaga


     Prosimy o umieszczenie numeru zgłoszenia na przesyłce. Paczkę z opisem "REKLAMACJA" prosimy wysłać pod adres: PPUH KOMA Sp. z o.o., Wilkanowo, ul. Kukułcza 1, 66-008 Świdnica

     Empty tab. Edit page to add content here.

     naprawa/serwis

      PRZEGLĄD/NAPRAWA
      UWAGA! URZĄDZENIE POWINNO BYĆ CZYSTE I SUCHE !

      WAŻNE: URZĄDZENIE POWINNO BYĆ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONE PRZED EWENTUALNYMI USZKODZENIAMI W TRAKCIE TRANSPORTU.

      W TRANSPORCIE PREFEROWANE JEST UŻYWANIE ORYGINALNYCH OPAKOWAŃ PRODUCENTA, DOSTOSOWANYCH DO SPECYFIKI OKREŚLONEGO ARTYKUŁU.

      KARTON POWINIEN POSIADAĆ STYROPIANOWE WYPEŁNIENIE, DOSTOSOWANE DO KSZTAŁTU TRANSPORTOWANEGO ARTYKUŁU UNIEMOŻLIWIAJĄCE PRZEMIESZCZANIE SIĘ TOWARU WEWNĄTRZ OPAKOWANIA.

      WSZELKIE PUSTE PRZESTRZENIE POWINNY BYĆ WYPEŁNIONE DODATKOWYM WYPEŁNIACZEM UNIEMOŻLIWIAJĄCYM PRZEMIESZCZANIE SIĘ TOWARU WEWNĄTRZ OPAKOWANIA.

      ID zgłoszenia (potrzebny do późniejszego kontaktu)

      Nazwa firmy/ IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA *

      NIP *

      Adres email *

      Osoba kontaktowa *

      Telefon osoby kontaktowej *

      Data zakupu

      NR DOWODU ZAKUPU (paragon/ faktura/ nr zamówienia) *

      numer seryjny *

      Czy wykonać okresowy przegląd techniczny? *

      POWÓD zgłoszenia*

      Krótki opis niezgodności*

      Uwagi Klienta

      Adres do wysyłki *

      ZGODY
      Drogi Kliencie, podając nam adres prywatny, przekazujesz nam swoje dane osobowe. W związku ze stosowaniem przez nas polityki ochrony danych osobowych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
      Wymagane

      Opcjonalne

      Uwaga


      Prosimy o umieszczenie numeru zgłoszenia na przesyłce. Paczkę z opisem "NAPRAWA/SERWIS" prosimy wysłać pod adres: PPUH KOMA Sp. z o.o., Wilkanowo, ul. Kukułcza 1, 66-008 Świdnica

       PRZEGLĄD/NAPRAWA
       UWAGA! URZĄDZENIE POWINNO BYĆ CZYSTE I SUCHE !

       WAŻNE: URZĄDZENIE POWINNO BYĆ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONE PRZED EWENTUALNYMI USZKODZENIAMI W TRAKCIE TRANSPORTU.

       W TRANSPORCIE PREFEROWANE JEST UŻYWANIE ORYGINALNYCH OPAKOWAŃ PRODUCENTA, DOSTOSOWANYCH DO SPECYFIKI OKREŚLONEGO ARTYKUŁU.

       KARTON POWINIEN POSIADAĆ STYROPIANOWE WYPEŁNIENIE, DOSTOSOWANE DO KSZTAŁTU TRANSPORTOWANEGO ARTYKUŁU UNIEMOŻLIWIAJĄCE PRZEMIESZCZANIE SIĘ TOWARU WEWNĄTRZ OPAKOWANIA.

       WSZELKIE PUSTE PRZESTRZENIE POWINNY BYĆ WYPEŁNIONE DODATKOWYM WYPEŁNIACZEM UNIEMOŻLIWIAJĄCYM PRZEMIESZCZANIE SIĘ TOWARU WEWNĄTRZ OPAKOWANIA.

       ID zgłoszenia (potrzebny do późniejszego kontaktu)

       Nazwa firmy/ IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA *

       NIP *

       Adres email *

       Osoba kontaktowa *

       numer telefonu osoba kontaktowa *

       Data zakupu

       NR DOWODU ZAKUPU (paragon/ faktura/ nr zamówienia) *

       numer seryjny *

       Czy wykonać okresowy przegląd techniczny? *
       [radio* przeglad class:obowiazkowe use_label_element default:1 "TAK" "Nie(jest jeszcze ważny)"]

       Adres do wysyłki: *

       POWÓD zgłoszenia*

       Krótki opis niezgodności*

       Uwagi Klienta

       ZGODY
       Drogi Kliencie, podając nam adres prywatny, przekazujesz nam swoje dane osobowe. W związku ze stosowaniem przez nas polityki ochrony danych osobowych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
       Wymagane

       Opcjonalne

       Uwaga


       Prosimy o umieszczenie numeru zgłoszenia na przesyłce. Paczkę z opisem "NAPRAWA/SERWIS" prosimy wysłać pod adres: PPUH KOMA Sp. z o.o., Wilkanowo, ul. Kukułcza 1, 66-008 Świdnica

        PRZEGLAD/NAPRAWA
        UWAGA! URZĄDZENIE POWINNO BYĆ CZYSTE I SUCHE !

        WAŻNE: URZĄDZENIE POWINNO BYĆ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONE PRZED EWENTUALNYMI USZKODZENIAMI W TRAKCIE TRANSPORTU.

        W TRANSPORCIE PREFEROWANE JEST UŻYWANIE ORYGINALNYCH OPAKOWAŃ PRODUCENTA, DOSTOSOWANYCH DO SPECYFIKI OKREŚLONEGO ARTYKUŁU.

        KARTON POWINIEN POSIADAĆ STYROPIANOWE WYPEŁNIENIE, DOSTOSOWANE DO KSZTAŁTU TRANSPORTOWANEGO ARTYKUŁU UNIEMOŻLIWIAJĄCE PRZEMIESZCZANIE SIĘ TOWARU WEWNĄTRZ OPAKOWANIA.

        WSZELKIE PUSTE PRZESTRZENIE POWINNY BYĆ WYPEŁNIONE DODATKOWYM WYPEŁNIACZEM UNIEMOŻLIWIAJĄCYM PRZEMIESZCZANIE SIĘ TOWARU WEWNĄTRZ OPAKOWANIA.

        ID zgłoszenia (potrzebny do późniejszego kontaktu)

        Nazwa firmy/ IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA *

        NIP *

        Adres email *

        Osoba kontaktowa *

        numer telefonu osoba kontaktowa *

        Data zakupu

        NR DOWODU ZAKUPU (paragon/ faktura/ nr zamówienia) *

        Przedmiot*

        Krótki opis niezgodności*

        Uwagi Klienta

        ZGODY
        Drogi Kliencie, podając nam adres prywatny, przekazujesz nam swoje dane osobowe. W związku ze stosowaniem przez nas polityki ochrony danych osobowych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
        Wymagane

        Opcjonalne

        Uwaga


        Prosimy o umieszczenie numeru zgłoszenia na przesyłce. Paczkę z opisem "NAPRAWA/SERWIS" prosimy wysłać pod adres: PPUH KOMA Sp. z o.o., Wilkanowo, ul. Kukułcza 1, 66-008 Świdnica

         PRZEGLĄD/NAPRAWA
         UWAGA! URZĄDZENIE POWINNO BYĆ CZYSTE I SUCHE !

         WAŻNE: URZĄDZENIE POWINNO BYĆ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONE PRZED EWENTUALNYMI USZKODZENIAMI W TRAKCIE TRANSPORTU.

         W TRANSPORCIE PREFEROWANE JEST UŻYWANIE ORYGINALNYCH OPAKOWAŃ PRODUCENTA, DOSTOSOWANYCH DO SPECYFIKI OKREŚLONEGO ARTYKUŁU.

         KARTON POWINIEN POSIADAĆ STYROPIANOWE WYPEŁNIENIE, DOSTOSOWANE DO KSZTAŁTU TRANSPORTOWANEGO ARTYKUŁU UNIEMOŻLIWIAJĄCE PRZEMIESZCZANIE SIĘ TOWARU WEWNĄTRZ OPAKOWANIA.

         WSZELKIE PUSTE PRZESTRZENIE POWINNY BYĆ WYPEŁNIONE DODATKOWYM WYPEŁNIACZEM UNIEMOŻLIWIAJĄCYM PRZEMIESZCZANIE SIĘ TOWARU WEWNĄTRZ OPAKOWANIA.

         ID zgłoszenia (potrzebny do późniejszego kontaktu)

         Nazwa firmy/ IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA *

         NIP *

         Adres email *

         Osoba kontaktowa *

         numer telefonu osoba kontaktowa *

         Data zakupu

         Adres do wysyłki: *

         NR DOWODU ZAKUPU (paragon/ faktura/ nr zamówienia) *

         Czy wykonać okresowy przegląd techniczny? *

         Nr seryjny Ramion/ BRAK, jeśli przedmiot nie posiada nr seryjnego *

         Krótki opis niezgodności*

         Nr seryjny STZ/ BRAK, jeśli przedmiot nie posiada nr seryjnego *

         Opis niezgodności *

         Uwagi Klienta

         ZGODY
         Drogi Kliencie, podając nam adres prywatny, przekazujesz nam swoje dane osobowe. W związku ze stosowaniem przez nas polityki ochrony danych osobowych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
         Wymagane

         Opcjonalne

         Uwaga


         Prosimy o umieszczenie numeru zgłoszenia na przesyłce. Paczkę z opisem "NAPRAWA/SERWIS" prosimy wysłać pod adres: PPUH KOMA Sp. z o.o., Wilkanowo, ul. Kukułcza 1, 66-008 Świdnica

         Kontakt

         Sebastian Rynkiewicz
         serwis@koma.zgora.pl
         +48 68 327 33 07 wew. 31
         +48 697 722 404

         Godziny pracy serwisu

         Poniedziałek 7.00 – 15.00*
         Wtorek 7.00 – 15.00*
         Środa 7.00 – 15.00*
         Czwartek 7.00 – 15.00*
         Piątek 7.00 – 15.00*

         *przerwa 10.30-11.00

         Adres serwisu

         PPUH KOMA Sp. z o.o.
         ul. Księżycowa 38
         Słone k/Zielonej Góry
         66-008 Świdnica
         POLAND