Nieustanny rozwój!

 

Pozyskanie środków unijnych pozwoliło firmie KOMA sp. z o.o. na wdrożenie do produkcji nowoczesnego urządzenia do głuszenia zwierząt STZ 7, które będzie produkowane w nowowybudowanym zakładzie, zlokalizowanym w strefie ekonomicznej w pobliżu Zielonej Góry.

Nowoczesny park maszynowy, nowe technologie oraz doświadczona załoga pozwolą dostarczyć zestawy spełniające najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy i skuteczności głuszenia.

Urządzenie STZ 7 zostało wyposażone w system trzeciej elektrody, który jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów głuszenia prądem elektrycznym.

Proces głuszenia opiera się na wykorzystaniu przepływu prądu o odpowiednich parametrach: w pierwszym etapie przez mózg zwierzęcia, następnie pomiędzy trzecią elektrodą przyłożoną do klatki piersiowej na wysokości serca a jedną z elektrod przyłożonych do głowy. Metoda ta pozwala na bardziej humanitarne, skuteczniejsze głuszenie zwierząt i uzyskanie prawidłowej jakości mięsa, zachowując jednocześnie dobrostan zwierząt rzeźnych.

urządzenie do ogłuszania zwierząt prądem elektrycznym