formularz-test

  DANE REKLAMOWANEGO TOWARU
  WAŻNE: Reklamowany towar należy przesłać na dane Sprzedającego zawarte na paragonie lub fakturze VAT.

  ID zgłoszenia (potrzebny do późniejszego kontaktu)

  Nazwa firmy/ IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA *

  NIP *

  Adres email *

  Osoba kontaktowa *

  numer telefonu osoba kontaktowa *

  Data zakupu

  NR DOWODU ZAKUPU (paragon/ faktura/ nr zamówienia) *

  POWÓD składanej reklamacji (opis problemu) *

  Nieszczelność
  Miejsce wystąpienia problemu. Proszę wskazać element palnika, w którym wystąpił problem

  Nieprawidłowa praca podzespołów
  Miejsce wystąpienia problemu. Proszę wskazać element palnika, w którym wystąpił problem

  Uszkodzenie mechaniczne
  Miejsce wystąpienia problemu. Proszę wskazać element palnika, w którym wystąpił problem

  Inne
  Miejsce wystąpienia problemu. Proszę wskazać element palnika, w którym wystąpił problem

  ZGODY
  Drogi Kliencie, podając nam adres prywatny, przekazujesz nam swoje dane osobowe. W związku ze stosowaniem przez nas polityki ochrony danych osobowych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  Wymagane

  Opcjonalne

  Uwaga


  Prosimy o umieszczenie numeru zgłoszenia na przesyłce. Paczkę z opisem "REKLAMACJA" prosimy wysłać pod adres: PPUH KOMA Sp. z o.o., Wilkanowo, ul. Kukułcza 1, 66-008 Świdnica

   DANE REKLAMOWANEGO TOWARU
   WAŻNE: Reklamowany towar należy przesłać na dane Sprzedającego zawarte na paragonie lub fakturze VAT.

   ID zgłoszenia (potrzebny do późniejszego kontaktu)


   Nazwa firmy/ IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA *

   NIP *

   Adres email *

   Osoba kontaktowa *

   numer telefonu osoba kontaktowa *

   Data zakupu

   NR DOWODU ZAKUPU (paragon/ faktura/ nr zamówienia) *

   Opis niezgodności

   Przedmiot reklamacji *

   Opis usterki i sytuacji, kiedy wystąpiła *

   Uwagi Klienta *

   Adres do wysyłki *

   ZGODY
   Drogi Kliencie, podając nam adres prywatny, przekazujesz nam swoje dane osobowe. W związku ze stosowaniem przez nas polityki ochrony danych osobowych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
   Wymagane

   Opcjonalne

   Uwaga


   Prosimy o umieszczenie numeru zgłoszenia na przesyłce. Paczkę z opisem "REKLAMACJA" prosimy wysłać pod adres: PPUH KOMA Sp. z o.o., Wilkanowo, ul. Kukułcza 1, 66-008 Świdnica

    DANE NAPRAWIANEGO TOWARU
    WAŻNE: Serwisowany towar należy przesłać na dane Sprzedającego zawarte na paragonie lub fakturze VAT.

    ID zgłoszenia (potrzebny do późniejszego kontaktu)

    Nazwa firmy/ IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA *

    NIP *

    Adres email *

    Osoba kontaktowa *

    numer telefonu osoba kontaktowa *

    Data zakupu

    NR DOWODU ZAKUPU (paragon/ faktura/ nr zamówienia) *

    POWÓD naprawy/serwisu (opis problemu) *

    Nieszczelność
    Miejsce wystąpienia problemu. Proszę wskazać element palnika, w którym wystąpił problem

    Nieprawidłowa praca podzespołów
    Miejsce wystąpienia problemu. Proszę wskazać element palnika, w którym wystąpił problem

    Uszkodzenie mechaniczne
    Miejsce wystąpienia problemu. Proszę wskazać element palnika, w którym wystąpił problem

    Inne
    Miejsce wystąpienia problemu. Proszę wskazać element palnika, w którym wystąpił problem

    ZGODY
    Drogi Kliencie, podając nam adres prywatny, przekazujesz nam swoje dane osobowe. W związku ze stosowaniem przez nas polityki ochrony danych osobowych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
    Wymagane

    Opcjonalne

    Uwaga


    Prosimy o umieszczenie numeru zgłoszenia na przesyłce. Paczkę z opisem "NAPRAWA/SERWIS" prosimy wysłać pod adres: PPUH KOMA Sp. z o.o., Wilkanowo, ul. Kukułcza 1, 66-008 Świdnica

     DANE NAPRAWIANEGO TOWARU
     WAŻNE: Naprawiany/serwisowany towar należy przesłać na dane Sprzedającego zawarte na paragonie lub fakturze VAT.

     ID zgłoszenia (potrzebny do późniejszego kontaktu)

     Nazwa firmy/ IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA *

     NIP *

     Adres email *

     Osoba kontaktowa *

     numer telefonu osoba kontaktowa *

     Data zakupu

     NR DOWODU ZAKUPU (paragon/ faktura/ nr zamówienia) *

     Opis niezgodności

     Przedmiot *

     Opis usterki i sytuacji, kiedy wystąpiła *

     Uwagi Klienta *

     Adres do wysyłki *

     ZGODY
     Drogi Kliencie, podając nam adres prywatny, przekazujesz nam swoje dane osobowe. W związku ze stosowaniem przez nas polityki ochrony danych osobowych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
     Wymagane

     Opcjonalne

     Uwaga


     Prosimy o umieszczenie numeru zgłoszenia na przesyłce. Paczkę z opisem "NAPRAWA/SERWIS" prosimy wysłać pod adres: PPUH KOMA Sp. z o.o., Wilkanowo, ul. Kukułcza 1, 66-008 Świdnica

      FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY i zwrot towaru
      Konsument dokonujący zakupu przez Internet lub zawierający umowę poza miejscem prowadzenia działalności stacjonarnej (w przypadku kwoty powyżej 50 zł) ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.

      ID zgłoszenia (potrzebny do późniejszego kontaktu)

      Nazwa firmy/ IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA *

      NIP

      Adres email *

      Osoba kontaktowa *

      numer telefonu osoba kontaktowa *

      Numer rachunku bankowego *

      Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia *

      DATA ZAKUPU

      NR DOWODU ZAKUPU (paragon/ faktura/ nr zamówienia) *

      ZWRACANY TOWAR *

      Zwracana ilość [szt] *

      Przyczyna zwrotu towaru*

      Uwagi Klienta

      ZGODY
      Drogi Kliencie, podając nam adres prywatny, przekazujesz nam swoje dane osobowe. W związku ze stosowaniem przez nas polityki ochrony danych osobowych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
      Wymagane

      Opcjonalne

      Uwaga


      Prosimy o umieszczenie numeru zgłoszenia na przesyłce. Paczkę z opisem "ZWROT"
      prosimy wysłać pod adres: PPUH
      KOMA Sp. z o.o., Wilkanowo, ul. Kukułcza 1, 66-008 Świdnica