Uprzejmie informujemy, że nasz Zintegrowany System Zarządzania, opracowany na zgodność norm: ISO 9001:2015 i 14001:2015. Został poddany 03.07.2018r. audytowi ponownej certyfikacji na zgodność z aktualnymi na dzień audytu wymaganiami ww. norm w zakresie: Projektowanie, Produkcja, Sprzedaż i Serwis Urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa oraz Palników i Osprzętu do układania pap termozgrzewalnych stosowanych w budownictwie. Nasze zobowiązanie do troski o dobro ludzi i społeczności było i jest naszym priorytetem. Prowadzimy swoją działalność w sposób uczciwy i etyczny. Przestrzegamy i popieramy przepisy ustawowe i wykonawcze. Mamy świadomość, że spełnienie wymagań stawianych przez naszych Klientów, a tym samym ich zadowolenie oraz spełnianie wymagań środowiskowych, jest podstawą działalności Firmy KOMA.

Powyższe zobowiązania, jak i cały nasz system zarządzania środowiskowego oraz jakością, Biuro Certyfikacji Systemów PRS S.A. oceniło pozytywnie, przyznając nam powyższe certyfikaty.