Wyposażenie uzupełniające

Sygnalizator

Sygnalizator

Sygnalizator do STZ 6

Dodatkowy moduł sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. 

 
Tester

Tester

świnai świnai świnai Tester AZ-1

Tester AZ-1 przeznaczony jest do sprawdzania parametrów głuszenia (działanie polega na symulacji parametrów głuszenia) i kontrolowania urządzeń głuszących STZ.

Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, przed każdym cyklem głuszenia producent zaleca kontrolę urządzenia STZ.

 

Specyfikacja:

• masa (waga) testera ca: 1,5 kg

• wymiary: dł: 33 cm, fi: 70 mm

• przewód: 2 m