Warning: Illegal string offset 'height' in /home/koma/public_html/wp-content/themes/DynamiX/lib/inc/classes/blog-class.php on line 233

Warning: Illegal string offset 'crop' in /home/koma/public_html/wp-content/themes/DynamiX/lib/inc/classes/blog-class.php on line 238

Warning: Illegal string offset 'width' in /home/koma/public_html/wp-content/themes/DynamiX/lib/inc/classes/blog-class.php on line 243
Zakup sterowanej numerycznie obrabiarki

Zakup sterowanej numerycznie obrabiarki

x

Komunikat
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zadania:

Zakup sterowanej numerycznie obrabiarki

Kod CPV: 42632000-5
Nazwa kodu CPV: Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 1.5.1. Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

Tytuł projektu: ”Wdrożenie innowacji produktowej w PPUH „KOMA” Sp. z o.o.”, Nr wniosku: RPLB.01.05.01-08-0016/16

Nazwa zadania: Zakup sterowanej numerycznie obrabiarki

 

 Informacje o zamawiającym

 Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KOMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: UL. KUKUŁCZA 1 WILKANOWO, 66-008 ŚWIDNICA

Numer telefonu: tel. +48 68 327 33 07

Adres e-mail: koma@koma.zgora.pl

Strona internetowa: www.koma.zgora.pl

 

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Imię i nazwisko: Zygmunt Stefek

tel. +48 68 327 33 07

Treść niniejszego zapytania ofertowego została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.koma.zgora.pl oraz przesłana do potencjalnych wykonawców w liczbie co najmniej trzech, zgodnie z decyzją Zamawiającego.

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na „Zakupie sterowanej numerycznie obrabiarki” spełniającej następujące kryteria i wymogi:

 1. Techniczne:

– rodzaj  sterowania :  CNC

–  średnica nad łożem Ø430 mm , średnica nad saniami Ø300 mm

–  średnica i długość  toczonego materiału :  min.Ø200 i min.500 mm

–  zakres obrotów wrzeciona  – min. 4.000 obr/min

–  prędkości posuwu min.24 m/min

–   ilość narzędzi obrotowych  – minimum 12 narzędzi  w tym 6 obrotowych, rewolwer

VDI 30 , oś ciągła C, moc 4 kW , moment obrotowy 16 Nm

–  wymiary  max. długość  3.900(z transporterem wiórów) x 1.800(szerokość) x

2.000(wysokość)  mm ,  max. długość tokarki z podajnikiem pręta 5.600 mm

–  przelot wrzeciona – minimum fi 45 mm

–  konik hydrauliczny programowany

 1. Użytkowe:

– dokładność wykonywanych detali – położenie oś  X – 0,01 mm; Z – 0,02 mm

powtarzalnie oś  X – +/- 0,005 mm.; Z – +/- 0,005 mm.

– stopień poziomu hałasu  – do 78 db.

– łatwość utrzymania i obsługi

– sztywność i funkcjonalność

– uniwersalność

 1. Wyposażenie

cyfrowe napędy ,prowadnice toczne, , obroty 5.000 obr/min ,rewolwer VDI30 z narzędziami napędzanymi , konik programowany MK4, agregat hydrauliczny , pompa chłodziwa 3,5 bar , zbiornik na chłodziwo 250 litrów , oświetlenie ,automatyczne smarowanie

transporter wiórów,  pomiar narzędzia na maszynie ,

magazyno-podajnik pręta : min. Ø pręta 8 mm , max. długość pręta 1.060 mm ,

oprawki obrotowe VDI 30 : osiowe i kątowe po 2 szt. ,

kieł obrotowy MK4,

zderzak pręta z amortyzatorem Ø20mm ,

uchwyt 3 szczękowy hydrauliczny Ø 175 z kpl. szczęk

 1. Warunki płatności – przedpłata 20% ; 60% – przy dostawie;  20% – po uruchomieniu
 2. Serwis  gwarancyjny –  minimum 18 miesięcy.
 3. Pogwarancyjny ( czas reakcji na usunięcie awarii ) – 24 godziny.
 4. Szkolenie pracowników do 5 dni dla 4 osób.
 5. Instrukcja obsługi w języku polskim
 6. Transport i uruchomienie. – w cenie maszyny
 7.   Termin dostawy  – do 12 tygodni od daty podpisania umowy.

 

Termin wykonania zamówienia

Nieprzekraczalny termin realizacji dostawy: do 15.07.2017 r.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków  znajdują się w dokumencie Zapytanie ofertowe

 

Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście do dnia  12 kwietnia 2017 r. do godz. 10.00 na adres:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KOMA”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. Kukułcza 1 Wilkanowo, 66-008 Świdnica

 

Dokumenty stanowiące integralną całość zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załączniki:
  Numer 1. Formularz Ofertowy,
  Numer 2. Oświadczenie dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych,
  Numer 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków,

Numer 4 Oświadczenie o poufności

 

Załączniki:

Formularz ofertowy zał. nr 1

Oświadczenie dotyczące powiązań osobowych lub kap. zał. nr 2

Oświadczenie o poufności zał. nr 4

Oświadczenie o spełnianiu warunków zał. nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE tokarka