tabela

NUMER ZGŁOSZENIA: [ID]
Nabywca: [nazwa]
Numer NIP: [NIP]
Adres e-mail: [adres-email]
Osoba kontaktowa: [osobakontaktowa]
Telefon: [nrkontakt]
Data zakupu: [Innereklamacjadata]
Dowód zakupu: [STZramionareklamacjazakup]
Przeglad: [STZreklamacjazprzeglad]
Numer seryjny: [STZreklamacjaserial]
Powód:
[STZreklamacjapowod]
Niezgodności:
[STZreklamacjaniezgodnosci]
Uwagi klienta:
[STZreklamacjauwagi]
ZGODY:
[zgodyzwrot]
[zgodyzwrotopjca]