ID zgłoszenia: Dodano:

Dane zgłaszającego

Nazwa firmy

Adres

NIP

Email

Telefon

Osoba kontaktowa

Przedmiot zgłoszenia

STZ

Nr urz.

[stznr]

Nr Seryjny

[stzseryjny]

Przegląd okresowy: [STZprzeglad]

Naprawa: [STZnaprawa]

Opis niesprawności: [stzissue]

Ramiona

Opis niesprawnosci: [ramionaissue]

Inne:

Nazwa urządzenia: [urzadzenie]

Opis niesprawności: [inneissue]

Uwagi

[uwagi]

Inny adres wysyłki

[imie]

[ulica]

[postcode]

[city]