STZ Bydło

metoda manualna


Warning: A non-numeric value encountered in /home/koma/public_html/wp-content/themes/DynamiX/lib/inc/shortcodes/stage-slider.php on line 148

Warning: A non-numeric value encountered in /home/koma/public_html/wp-content/themes/DynamiX/lib/inc/shortcodes/stage-slider.php on line 149
Bez-nazwy-2
6
2
4
STZ Bydło

Warning: Illegal string offset 'width' in /home/koma/public_html/wp-content/themes/DynamiX/lib/inc/shortcodes/stage-slider.php on line 300

Warning: Illegal string offset 'crop' in /home/koma/public_html/wp-content/themes/DynamiX/lib/inc/shortcodes/stage-slider.php on line 307

Urządzenie STZ 6 składa się z dwóch zasadniczych zespołów:

– zasilacza sieciowego z transformatorem separacyjnym z elektronicznym układem pomiaru i sterowania oraz ze sterownikiem parametrów uboju PIG820 i rejestratora parametrów głuszenia,
– kleszczy głuszących.

[reveal title="Czytaj dalej" open="false" color="grey-lite"]

Zespół zasilacza umieszczony jest w szczelnej skrzynce. Skrzynka przystosowana jest do zamocowania w miejscu użytkowania.

Na bocznej ścianie zasilacza znajduje się gniazdo zasilające ze specjalnym bolcem.

Na drzwiczkach zewnętrznych zasilacza umieszczono:– przycisk włącz/wyłącz (start – kolor zielony, stop – kolor czerwony);

– kontrolka sygnalizującą GŁUSZENIE – czerwona;

– kontrolka sygnalizującą ALARM– żółta;

– cyfrowy wyświetlacz napięcia głuszenia, prądu głuszenia i częstotliwości (x10);

– konsola sterownika parametrów uboju PIG820 i rejestratora parametrów głuszenia;

– okienka rewizyjnego z gniazdem karty SD i gniazdem bezpiecznika.

Działanie urządzenia oparte jest na zasadzie automatycznego pomiaru rezystancji ciała głuszonego zwierzęcia. W stanie gotowości do pracy, na rozwartych elektrodach kleszczy występuje wyłącznie niskie bezpieczne napięcie pomiarowe około 22 V. W chwili dociśnięcia elektrod do ciała zwierzęcia, następuje pomiar rezystancji oraz automatyczne podanie napięcia głuszenia < 400 V, które samoczynnie zostaje odłączone po zakończeniu procesu głuszenia (tj. rozwarciu elektrod).

[/reveal]

Zasilacz STZ 6 – bydło jest przystosowany do oszałamiania elektrycznego trzody z przyłożeniem elektrod do głowy. Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady WE Nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, a także spełnia wymagania Unii Europejskiej dotyczącej humanitarnego traktowania zwierząt.

Zasilanie 230 V; 50 Hz
Napięcie oszałamiania (wyjściowe) < 400 V; 50 do 700 Hz
Prąd wyjściowy 0,02 do 2,5 A
Ładunek 0,1 do 99,9 C
Napięcie pomiarowe ~16 V
Masa (waga) zasilacza 15,0 kg
Masa (waga) kleszczy 3,0 kg
Wymiary gabarytowe zasilacza 480 x 365 x 205 mm
Wymiary gabarytowe kleszczy 960 x 210 – 700 x 110 mm
[reveal title="Minimalne wartości prądu dla ogłuszania elektrycznego z elektrodami przyłożonymi jedynie z obu stron głowy" open="false" color="grey-lite"][table id=5 /][/reveal]

Rejestrator parametrów głuszenia

 

Urządzenie rejestrujące spełnia wymagania Rozporządzenia Rady WE Nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009r. ( załącznik II pkt.4.1 ) w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Urządzenie rejestrujące jest fabrycznie zainstalowane w urządzeniu głuszącym STZ 6. Podczas uboju rejestrator dokonuje pomiaru parametrów elektrycznych związanych
z ubojem i zapisuje te wartości na karcie pamięci SDHC umieszczonej w gnieździe rejestratora.

Wyposażenie uzupełniające

Ramiona X(S)

 

Ramiona typu X(S) przeznaczone są do głuszenia zwierząt takich jak świnie, bydło, owce, kozy metodą oszałamiania elektrycznego z przyłożeniem elektrod do głowy.

Czytaj dalej…

Ramiona X

 

Ramiona typu X przeznaczone są do głuszenia zwierząt takich jak świnie, bydło, owce, kozy metodą oszałamiania elektrycznego z przyłożeniem elektrod do głowy.

Czytaj dalej…

Ramiona XP

 

Ramiona pneumatyczne typu XP przeznaczone są do głuszenia zwierząt takich jak świnie, bydło, owce, kozy metodą oszałamiania elektrycznego z przyłożeniem elektrod do głowy.

Czytaj dalej…

Tester

 

Tester AZ-1 przeznaczony jest do sprawdzania parametrów głuszenia (działanie polega na symulacji parametrów głuszenia) i kontrolowania urządzeń głuszących STZ.

Czytaj dalej…