urządzenie do głuszenia zwierząt

STZ 6 IIIE
warianty podłączenia

horizontal break

STZ 6 IIIE (wersja z trzecią elektrodą naramienną)
M0072/SYS1

 • system automatycznego wykrywania zwierząt – zabezpieczający operatora przed porażeniem prądem
 • płynna regulacja natężenia oraz częstotliwości prądu głuszenia
 • 9 programów głuszenia (możliwa zmiana ich parametrów przez użytkownika)
 • możliwość szybkiej zmiany programu głuszenia
 • możliwość podłączenia ramion YP/IIIE wyposażonych w przycisk uruchamiający proces głuszenia
 • rejestracja parametrów pracy
horizontal break

STZ 6 IIIE (wersja z trzecią elektrodą doklatkową)
M0072/SYS2

 • system automatycznego wykrywania zwierząt – zabezpieczający operatora przed porażeniem prądem
 • płynna regulacja natężenia oraz częstotliwości prądu głuszenia
 • 9 programów głuszenia (możliwa zmiana ich parametrów przez użytkownika)
 • możliwość szybkiej zmiany programu głuszenia
 • możliwość podłączenia ramion YP/IIIE wyposażonych w przycisk uruchamiający proces głuszenia
 • rejestracja parametrów pracy
horizontal break

STZ 6 IIIE PC (wersja z trzecią elektrodą naramienną)
M0072/PC/SYS1

 • system automatycznego wykrywania zwierząt – zabezpieczający operatora przed porażeniem prądem
 • płynna regulacja natężenia oraz częstotliwości prądu głuszenia
 • 9 programów głuszenia (możliwa zmiana ich parametrów przez użytkownika)
 • możliwość szybkiej zmiany programu głuszenia
 • możliwość podłączenia ramion YP/IIIE wyposażonych w przycisk uruchamiający proces głuszenia
 • rejestracja parametrów pracy
 • możliwość podłączenia komputera
Dodatkowe możliwości wynikające z zastosowania opcji PC:
 • wizualizacja, śledzenie i kontrola w czasie rzeczywistym procesów głuszenia na moni­torze komputera.
 • zmiana parametrów poszczególnych programów na komputerze
 • archiwizacja parametrów pracy bezpośred­nio na komputerze
 • analiza zarchiwizowanych procesów głuszenia
 • raportowanie procesu głuszenia z wyodręb­nieniem błędów

Wyżej wymienione funkcje dostępne są dzięki dołączonemu do urządzenia oprogramowaniu – działającemu na systemach Windows.

horizontal break

STZ 6 IIIE (wersja z trzecią elektrodą doklatkową)
M0072/PC/SYS2

 •  system automatycznego wykrywania zwierząt – zabezpieczający operatora przed porażeniem prądem
 • płynna regulacja natężenia oraz częstotliwości prądu głuszenia
 • 9 programów głuszenia (możliwa zmiana ich parametrów przez użytkownika)
 • możliwość szybkiej zmiany programu głuszenia
 • możliwość podłączenia ramion YP/IIIE wyposażonych w przycisk uruchamiający proces głuszenia
 • rejestracja parametrów pracy
 • możliwość podłączenia komputera
Dodatkowe możliwości wynikające z zastosowania opcji PC:
 • wizualizacja, śledzenie i kontrola w czasie rzeczywistym procesów głuszenia na moni­torze komputera.
 • zmiana parametrów poszczególnych programów na komputerze
 • archiwizacja parametrów pracy bezpośred­nio na komputerze
 • analiza zarchiwizowanych procesów głuszenia
 • raportowanie procesu głuszenia z wyodręb­nieniem błędów

Wyżej wymienione funkcje dostępne są dzięki dołączonemu do urządzenia oprogramowaniu – działającemu na systemach Windows.