Rozbudowa przedsiębiorstwa KOMA

  • by

Z dużym zadowoleniem informujemy Państwa, iż z końcem sierpnia 2020 r. podpisaliśmy z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa konkurencyjności KOMA sp. z o. o. poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów w efekcie wdrożenia wyników prac B+R”

Wartość projektu wynosi 10 462 812,95 PLN, a dofinansowanie z UE 3 022 522,23 PLN.

Przedmiotem projektu jest poprawa konkurencyjności i innowacyjności firmy PPUH KOMA Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie 2 innowacyjnych linii produktowych dywersyfikujących dotychczasową ofertę produktową Wnioskodawcy.

Niezbędnym elementem wdrożenia projektu jest rozwój zasobów przedsiębiorstwa potrzebnych do uruchomienia produkcji innowacyjnych urządzeń realizowany poprzez budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej na przeznaczonych pod inwestycję działkach (o numerach 479/53, 479/54, 479/55, 479/56. 479/60, 479/61, 479/62, 479/63) we wsi Słone w gminie Świdnica, powiat zielonogórski oraz inwestycję w aktywa materialne (tj. przecinarka prętów i wałków z pneumatycznym imadłem, tokarki CNC, frezarka CNC, śrutownica iniekcyjna, urządzenie filtrujące oraz komplet wyposażenia warsztatowego – myjka bio-circle, spawarka, wiertarko-frezarka, szlifierka, prasa warsztatowa) i najnowsze rozwiązania z zakresu TIK w zakresie zarządzania całym procesem produkcyjnym.

Cała opisana wyżej infrastruktura, urządzenia i oprogramowanie są niezbędne do realizacji niniejszego projektu i stanowią podstawę do wdrożenia posiadanych przez firmę wyników B+R i patentów oraz wprowadzenia na rynek krajowy i międzynarodowy 2 innowacyjnych linii produktów do głuszenia zwierząt i ryb. Harmonogram zadań obejmuje okres: III kw. 2020 – IV kw. 2021.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *