Polityka ochrony danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma KOMA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe z siedzibą w Wilkanowie przy ul. Kukułczej 1, 66-008 Świdnica.


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres mailowy a.knott@koma.zgora.pl lub adres pocztowy : PPUH KOMA Sp. z o.o. Wilkanowo ul. Kukułcza 1, 66-008 Świdnica.


Skąd mamy Twoje dane?

Powierzane Nam dane są przekazywane przez Klientów na zasadzie dobrowolności, jedynie w zakresie niezbędnym do zrealizowania transakcji zamówionego towaru lub usługi. Za niezbędne do realizacji usługi uznajemy: imię, nazwisko, adres, adres mailowy oraz nr telefonu. A zatem powierzone Nam dane osobowe w opisanych wyżej kategoriach otrzymaliśmy od Ciebie w związku z transakcjami w sklepie internetowym na stronie www.sklep.koma.zgora.pl.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Nie ma takiego obowiązku. Musisz jednak pamiętać, że Twoje dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówień, a zatem brak podania tych danych lub żądanie ich usunięcia uniemożliwi Nam przeprowadzenie transakcji.


Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Koma?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:
• umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dokonywania transakcji;
• zakładania i zarządzania Twoim kontem utworzonym w portalu www.sklep.koma.zgora.pl, zapewnienia obsługi Twojego konta, obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Nie profilujemy Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, promocyjnych lub ofertowych tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Zgodę taką możesz cofnąć w każdym czasie.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Zebrane dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego zamówienia, tj. firmom transportowym, z zachowaniem zasad poufności tych danych, Twoje dane mogą też być udostępnione sądowi, w razie sporu dotyczącego realizacji transakcji. A także przekazane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciem, zgodnie z przepisami prawa.


Jakie są nasze obowiązki?

Zapewniamy, że dysponujemy odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi i organizacyjnymi, zapewniającymi bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, oraz że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie osoby do tego upoważnione i uczestniczące w realizacji transakcji. Zobowiązujemy się dokładać należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.


Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe po zakończeniu świadczenia  usług związanych z przetwarzaniem?

Twoje dane będą przechowywane na okres niezbędny do zrealizowania transakcji, w tym okres wymagany przepisami prawa w zakresie przechowywania podatkowej dokumentacji źródłowej, a jeśli założone zostało konto na naszym portaluwww.sklep.koma.zgora.pl – do czasu żądania usunięcia tego konta.


Jakie masz prawa?

Każdej osobie, która powierzyła Nam swoje dane osobowe, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania i sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, żądania przeniesienia tych danych do innego Administratora (o ile będzie to technicznie możliwe), a nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Zmiany w zakresie przetwarzania danych można dokonać poprzez logowanie do portalu klienta w sklepie Koma lub pod adresem email a.knott@koma.zgora.pl.