Koma Plus – innowacyjne rozwiązania w palnikach

Celem nowych rozwiązań w palniku KOMA-PLUS jest poprawa ergonomiczności, zmniejszenie zużycia gazu oraz znaczna eliminacja emisji dwutlenku siarki, tlenku azotu, tlenku i dwutlenku węgla do atmosfery.

Całkowite spalanie gazu pozwala na uzyskanie najlepszych parametrów eksploatacyjnych i ekonomicznych. Przy takim spalaniu płomień charakteryzuje się niebieską barwą. Zastosowanie turbo-dyszy o odpowiednich średnicach otworów zasysających powietrze oraz odpowiednich wymiarach dyfuzora pozwala na uzyskanie takiego efektu.

Gaz propan-butan pod ciśnieniem dostając się do turbo-dyszy zasysa powietrze 4-roma otworami. W turbo-dyszy powstaje mieszanka gazowo-powietrzna, która następnie przez dyszę przemieszcza się do dyfuzora. Wychodzący płomień z dyfuzora zasysa jeszcze dodatkową ilość powietrza, które jest niezbędne do pełnego spalenia gazu. Takie rozwiązanie konstrukcyjne daje znacznie korzystniejsze parametry techniczne w porównaniu z tradycyjnymi palnikami.

Wszystkie elementy linii palników KOMA PLUS (dyfuzory, łączniki oraz rękojeść) są ze sobą kompatybilne, dzięki czemu użytkownik ma możliwość konfiguracji palników według uznania i dostosowania ich do własnych potrzeb.

Zastosowanie obrotowej końcówki  przy rękojeści wyeliminowało niekorzystne zjawisko skręcanie się węża podczas pracy, a spiralna odgiętka zabezpiecza przed łamaniem się węża w miejscu najbardziej narażonym na zgięcia.

W celu zmniejszenia ciężaru palnika zastosowaliśmy dyfuzory oraz łączniki wykonane z tytanu, czyniąc tym samym pracę łatwiejszą i mniej uciążliwą.